Undersøkelse, Transkutan registrering og polygrafi

Søvnregistrering av barn som ligger på sykehus

Transkutan registrering og polygrafi er to metoder vi bruker for å sjekke hvordan barnet eller ungdommen puster om natten.

Transkutan registrering betyr at vi undersøker hvordan barnet puster under søvn, ved å måle gasser i blodet gjennom en sensor på huden. (Trans = gjennom og kutan = hud)

Polygrafi (søvnregistrering) betyr at vi måler pustemønsteret mens barnet eller ungdommen sover. Denne undersøkelsen registrerer noen flere faktorer enn en transkutan registrering, og barnet må ha på litt mer utstyr.

Legen bestemmer hvilke(n) måling(er) barnet/ungdommen skal ha. Undersøkelsene gjør ikke vondt.

Før

Innleggelsesdagen

Dere kommer til avdelingen til avtalt tid, og blir tatt imot av lege og sykepleier. Vi måler vekt og høyde, og så spør vi litt om hvordan barnet/ungdommen har det.

Hvis dere bor i nærheten kan dere dra hjem etter at vi har gjort nødvendige undersøkelser og prøver, og komme tilbake senest ved sengetid.

Utstyr, mat og medisiner

Hvis barnet/ungdommen bruker pusteutstyr ber vi om at dere tar med alt utstyr barnet/ungdommen bruker til vanlig. Dette kan for eksempel være:

 • CPAP
 • BiPAP
 • hjemmerespirator
 • hostemaskin
 • inhalasjonsutstyr

Det samme gjelder hvis barnet får spesielle medisiner eller mat.

Hvis barnet trenger annet spesielt utstyr som for eksempel sengeheis, spesialseng eller andre ting er det fint om vi får beskjed på forhånd. På sykehuset får vi tak i det aller meste, må planlegges før innleggelsen.

Fast nattevakt

Hvis barnet har egen nattevakt hjemme eller i bolig er det ønskelig at nattevakten følger med også på sykehuset. Hvis dette ikke er mulig må vi ha beskjed i god tid slik at vi kan dekke dette behovet. Dere må avtale med eventuelle assistenter/hjelpepersonell om hvem som skal følge barnet gjennom innleggelsen.

Rom

Dere får enerom den natten registreringen pågår. Hvis foreldrene har behov for eget rom, må mulighet for dette avklares med avdelingen.

Under

Transkutan registrering

En liten sensor blir festet på huden når barnet skal sove, for eksempel på panne, øreflipp eller brystkasse. Sensoren måler oksygen og karbondioksid i blodet, og målingen viser hvor godt barnet puster når han eller hun sover. Sensoren skal sitte på gjennom hele natten og en fagperson kommer inn og sjekker at den sitter på plass.

Foto av maskin som brukes ved transkutan registrering
Foto som viser hvordan transkutan sensor festes i pannen
 
FOto som viser hvordan transkutan sensor festes i øreflippenTranskutan registrering øreflipp.jpg
       Apparatet og sensoren som festes i øreflippen eller pannen ved transkutan registrering kan for eksempel se slik ut.

Polygrafi (søvnregistrering)

Utstyret barnet skal ha på seg, består av:

 1. Et slags plastrør, som vi kaller nesegrime, som barnet skal ha ytterst i neseborene for å måle luften ut og inn av nesen. Hvis barnet har maske, fester vi nesegrimen i den.
 2. To strikkbelter som vi fester på overkroppen. Ett rundt brystkassen og ett rundt magen. De måler pustebevegelsene.
 3. En liten maskin som festes på beltet. Denne måler hvordan barnet ligger og beveger seg.
 4. En måler festet på fingeren og en slags klokke rundt armen (ev. liggende i sengen). Denne måler hvor fort hjertet slår og hvor mye oksygen det er i blodet. Til sammen kan alt dette gi legen mye informasjon om hvordan barnet har det når han eller hun sover.

NB!

Vær oppmerksom på at ved polygrafi gjør vi også lydopptak. Dette gjør vi blant annet for å registrere snorkelyder og pustelyder, men annen lyd som prat, blir også tatt opp.Transkutan registrering sovende.jpg

Slik kan det se ut når et barn gjennomgår polygrafi.Etter

Hvis legen er fornøyd med målingen og resultatet er bra, kan dere reise hjem på formiddagen. 

Noen ganger er ikke legen helt fornøyd med målingen og da kan det hende dere må bli litt lenger:

 1. Selve målingen kan en sjelden gang bli mislykket, for eksempel hvis sensoren har falt av. Da hender det at vi må gjøre en ny måling natten etter.
 2. Målingen kan vise at barnet kanskje trenger litt hjelp med pusten. Da kan det hende dere må bli en dag ekstra for at vi skal finne noe som kan hjelpe barnet med pusten, eller ta en ny måling natten etter.
 3. Hvis barnet allerede har pustehjelp, og vi ser at barnet fortsatt ikke puster så godt som vi ønsker, kan det hende vi må justere litt på pustemaskinen og gjøre en ny måling før dere drar.

Kontakt

Sykehuset i Lillehammer Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Kontakt Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer

Oppmøtested

Barne- og ungdomspoliklinikken ligger i 2. etasje. 

Sengeposten ligger i 7. etasje.

Nyfødtintensiv ligger i 9. etasje.

Vår besøkstid

Besøkstider
 • I dag
  • 13:30 - 14:30
  • 18:30 - 19:30
 • Mandag
  • 13:30 - 14:30
  • 18:30 - 19:30
 • Tirsdag
  • 13:30 - 14:30
  • 18:30 - 19:30
 • Onsdag
  • 13:30 - 14:30
  • 18:30 - 19:30
 • Torsdag
  • 13:30 - 14:30
  • 18:30 - 19:30
 • Fredag
  • 13:30 - 14:30
  • 18:30 - 19:30
 • Lørdag
  • 13:30 - 14:30
  • 19:00 - 20:00
 • Søndag
  • 13:30 - 14:30
  • 19:00 - 20:00
Sykehuset på Lillehammer sett ovenfra.

Sykehuset i Lillehammer

Anders Sandvigs gate 17 (atkomst via Langes gate)

2609 Lillehammer

Transport

Helsebussen er tilpasset pasienter og tilbyr god komfort, egne plasser for bårer og rullestol samt heis, handikaptoalett og helsepersonell. 

Har du fått innkallingsbrev til sykehus kan du ringe Pasientreiser på telefon 915 05 515 for reservasjon av plass. Behandler kan også bestille plass direkte for reiser på medisinsk grunnlag. 

Rutetider for Helsebussen Dombås - Lillehammer - Gjøvik (helsenorge.no)  
Rutetider for Helsebussen Lillehammer - Hamar - Oslo (helsenorge.no)

Nærmeste busstopp er Sykehuset Lillehammer og Sykehuset Mejdells gate, rett ved sykehuset. 

Sykehuset ligger omtrent én kilometer (10-15 minutter normal gange) fra Lillehammer stasjon (tog) og Lillehammer skysstasjon (buss). 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

 • Pasienter og besøkende kan parkere på avgiftsbelagte plasser på sykehusets parkeringsplass. Avgiftstider er mandag til fredag klokka 08.00-17.00 og lørdag klokka 08.00-15.00. Betaling skjer forskuddsvis med kredittkort eller med mynt, eller i parkeringsselskapets app. Parkering ​koster 22 kroner per time / 88 kroner per døgn (med forbehold om endringer). 
 • Blodgivere kan parkere gratis på egne reserverte plasser i forbindelse med blodgiving. Parkeringsplassene ligger ved inngangen til Blodbanken (inngang 10), innerste bakgård, på baksiden av skiltene. Gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken må ligge godt synlig i frontruten.
 • Elbil-parkering finnes på sykehuset.
 • Handikap-parkering finnes ved hovedinngangen på sykehuset. HC-plassene er gratis for personer med gyldig HC-bevis liggende godt synlig i frontruten.
 • Pårørende til akutt syke og døende pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter, kan henvende seg til avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Sykehuset i Lillehammer har eget apotek.

Sykehusapoteket Lillehammer (sykehusapotekene.no)

Besøkstidene ved våre sykehus varierer noe. Merk at besøk må avtales på forhånd ved enkelte avdelinger.

Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk. Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.

Informasjon om besøk og besøkstider

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​Noen får allergiske reaksjoner av enkelte blomster. Det er derfor ikke tillatt med blomster på sykehuset. 

Vær oppmerksom på at en del også reagerer allergisk på parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. ​

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i sykehuset av hensyn til smittevern og allergi. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund, må du på forhånd ta kontakt med avdelingen.​​

Se​rv​​ering 

Som pasient i Sykehuset Innlandet får du servert mat ved avdelingen du er innlagt. 

Mer om matservering og menyoversikt 

Kanti​​ne​ 

Kantine ligger i 2. etasje og er åpen for alle besøkende og ansatte. Det serveres smørbrød, salater, kaker med mer. Middag serveres fra 11.​​00. 

Mer om kantinetilbudet og åpningstider​ ​

​K​iosk 

Narve​sen ligger i 1. etasje ved hovedinngangen. 

Åpningstider

 • Mandag til fredag: 07.30-20.00
 • Lørdag: 10.00-18.00
 • Søndag: 12.00-19.00
Åpningstidene kan avvike i forbindelse med helligdager.​

​Automat​er 

Ved heisene finnes automater med diverse drikkevarer og et lite utvalg av kioskvarer.

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon i sykehusets lokaler, men vær oppmerksom på at mobiltelefonen skal være slått helt av i lokaler skiltet med "Mobilfri sone". 

Ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være satt på lydløs. Vi ber alle pasienter og pårørende vise hensyn og unngå unødvendig støy. 

​​​Flere av våre sykehus har egne pasientverter som bistår pasienter og pårørende som kommer til sykehuset. 

Mer informasjon om pasientverter

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. 

For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​s​​​org 

En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​ 

Ritu​​​aler 

Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. 

Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Hjelp oss å hindre smitte. Som pasient eller besøkende på sykehuset må du følge gjeldende smittevernregler.

​Gjeldende smittevernregler

​​Det finnes fellesrom med TV ved alle avdelinger.

Sykdom og ulykker kan medføre praktiske og personlige problemer, som for den enkelte og pårørende kan være vanskelig å håndtere på egenhånd.​ 

Som en del av Sykehuset Innlandets helhetlige pasientbehandling kan sosionomtjenesten gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det.

Sosionomtjenesten kan bistå pasienter og deres pårørende slik at de bedre mestrer en krevende livssituasjon, som følge av sykdom eller skade.

Sosionom​​​en kan:

 • Kartlegge hjelpebehov
 • Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, arbeid, studier, hjemmesituasjon og andre praktiske ting
 • Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel Nav
 • Informere om rettigheter og hjelpeinstanser/-tiltak
 • Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger
 • Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Gjelder også pårørende.
 • Undervise i sosialfaglige spørsmål overfor helsepersonell, pasienter og pårørende

Det er pleiepersonalet som formidler kontakt med sosionom​.

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

​Det tilbys undervisning ved sykehuset. 

Les mer om undervisningstilbudet (lillehammer.vgs.no)