Doktorgradsstudier

I Sykehuset Innlandet har vi mange ansatte i doktorgradsløp, både medarbeidere som forsker på fulltid og medarbeidere som kombinerer forskning med klinisk arbeid.

Doktorgrads​​studier

Over 70 doktorgradsstudier pågår blant forskere tilknyttet Sykehuset Innlandet.

​Oversikt over pågående studier (A - Å)
​Forsker ​Studie
Aarestrup, Yvonne KFI i palliasjon (cristin.no)
Aarsland, Tonje Iodine in early life (cristin.no)
Aasen, Jan Sosial deltakelse med VR (cristin.no)
Andersen, Chrissie Myrvaagnes Aortascreening Innlandet
​​Aspli, Klaus Thanke ​Sykdomsmekanismer ved demyeliniserende sydommer (cristin.no)
​Bakken, Regine​ Evaluering Fossumkollektivet (cristin.no)
Bekkeseth, Hanna Marie Otterholt VertigoNASPP 
Berg, Matilde Risopatron Oppfølging etter fødselsrelatert sfinkterruptur og sekundær kirurgisk behandling av anal inkontinens (cristin.no)
​Berntsen, Christopher Friis Living trustworthy guidelines (cristin.no)
​Birkeland, Kira Waagner Rapid infection diagnosis (cristin.no)
​Birkheim, Siv Lena Evaluering av VR-basert simulering i BUP (cristin.no)
​Bjørkevoll, Sol Maja Vitamin B12 deficiency (cristin.no)
​Blixt, Jon Petter ​Use of 30 day mortality data to improve quality
​Brandt, Linn PLUGGED IN - A part of the Evicare project (cristin.no)​
​Bråthen, Camilla Christin RRAU - Rusmidler som risikofaktor for alvorlige ulykker (cristin.no)
​Dalbak, Ellen Thea Gjelseth The Practic study WP3 (cristin.no)
​Engen, Kathrine Continuous Sweet Babies Study (cristin.no)
​Evensen, Janne ​Monitore rehabilitation goals (cristin.no)
Feiring, Ingvild Hjort Assessing capacity to consent
​Fjermeros, Are Lean Management (cristin.no)
​Fossum, Ingrid Nesdal LINEUP - Autism spectrum disorders (cristin.no)
​Fredriksen, Trude SIBS (cristin.no)
Grusd, Eystein ​​ Pasientsikkerhet ved medikamentadministrering og teamarbeid i prehospitale tjenester (cristin.no)
Grøm, Terese Suicide Prevention
Gulsrud, Anne Myge  ADHD-effect (cristin.no)
Halsaa, Lillan FBT Eating Disorders
Haugen, Johanne  Influenza, Respiratory infections, Immunity and Zinc (cristin.no)
​Haugen, Morten Plasmaprosjekt (cristin.no)
​Haugom, Espen Woldsengen  Shared decision making (cristin.no)
​Hellum, Cathrine Bang Mening og korona
Hodt, Gunhild  ARFID/PICA AUTISM PROJECT (cristin.no)
Husøy, Magnus Alpha and Omega #HEALTH (cristin.no)
​Hynnekleiv, Torfinn ​Depresjon og inflammasjon
Isene, Tor-Arne Spirituality, Quality of Life and Severe Dementia (cristin.no)
​Kaldenbach, Siri Health Effects of Energy Drink (cristin.no)​
Kamsvåg, Ben Alcohol and cognitive impairment (cristin.no)
​Kerr-Little, Andi ​Pets and drugs
​Kjørren, Eldri ​LINEUP-COSCAN (cristin.no)
​Kogstad, Norunn Hesteassistert psykoterapi (cristin.no)
Kollstrøm, Sigrid Nature VR and depression (cristin.no)
Kroksjø, Wendy Peer support in FACT
Madsstuen, Nils Henry Medication in ADHD (cristin.no)
​Moe, Jenny Skumsnes ​NIDARC-SNP
Myhr, Kjetil Pasientsikkerhet ved medikamentadministrering og teamarbeid i prehospitale tjenester (cristin.no)
​Nielsen, Nynne Blomfeldt ​PTvsDS
​Nord-Baade, Silje Sosial inklusjon, unge, ROP (cristin.no)
​Nordstrøm, Anine ​Skade og sykdom i ishockey
Nørstebø, Heidi Strand Utfall ved fødestuefødsler (cristin.no)​
O'Keeffe, Maria Mammas Mat-metabolomics (cristin.no)
​Olsen, Thomas C.R. ​My-opioidreseptor-genvarianter
​Randjelovic, Kristina ​NIS-inhibitors (cristin.no)
​Rasmussen, Anders IPOT (cristin.no)
​Roer, Grethe Emilie ​T2D and PTSD (cristin.no)
Saatvedt, Ola Konservativ versus operativ behandling av suprasyndesmotiske ankelbrudd (RCT) (cristin.no)
​Sandsether, Øyvind CoVideo-studien (cristin.no)
​Schüller, Merete ​Supervision and Skill-training 
​Simensen, Randi ​Nye metoder i smertelindring (cristin.no)
​Skumsnes, Toril CoVideo-studien (cristin.no)
Sletten, Reidun The OPS study (cristin.no)
​Solberg, Monica Familieperspektiv: Fra stilt diagnose til ett år etter avsluttet behandling (cristin.no)
Solheim, Anna Resistance exercise and cancer
​Solvik, Beate Stokke  ​Fish, vitamin and cogntition
Steen, Cathrine Wilhelmsen ​VR-Prevent - Virtual reality-based simulation and suicide prevention in mental health care (cristin.no)
Stenseth, Oleane Marthea Rebne  Injuries in FIS Ski Jumping
​Storvik, Bjørn Steinar Valdresmodellen (cristin.no)
​Svamo, Nina Therese Øversveen
​Szabo, Hilde Kristin Aam ​CAMS evaluation
Sødal, Alida TITAN
Tjugum, Heidi Active, older and cancer (cristin.no)​
​Tveiten, Lars Respirasjon hos nyfødte (cristin.no)
​Valland, Susanna Fonneland ​Underekstremitetsamputasjoner
Vallevik, Elin Ørbeck  Infant blood pressure
Væringstad, Anette
PRACTIC an effectiveness study (cristin.no)
Walthaug, Mari
Mening og demens i sykehjem
​Øverland, Elisabeth LINEUP ASD-QP (cristin.no)​

 

Doktorgradsdisputaser

De siste fem årene har i underkant av 50 forskere avsluttet sine doktorgradsstudier, gjennomført disputas og oppnådd doktorgrad.

Oversikt over disputaser i 2024 (A - Å)
Forsker Studie
Heen, Anja Fog 
Decision Aid Cards in GRADE guidelines to allow shared decision making in clinical consultations 
Public Defence: Anja Fog Heen (med.uio.no)
Kjeverud, Anita
Post stroke fatigue, predictors and subgroups
Disputas: Anita Kjeverud (sv.uio.no)

Oversikt over disputaser i 2023 (A - Å)
Forsker Studie
Alhaug, Ole Kristian
Predictive factors for LSS 
Disputas: Ole Kristian Alhaug (afs-si.no)
Eriksen, Guro Falk
Bedre funksjon og livskvalitet for eldre kreftpasienter i strålebehandling
Public Defence: Guro Falk Eriksen (med.uio.no)
Haugen, Ingvild
Rehabilitering av eksekutive funksjoner ved ikke-affektive psykoser 
Disputas: Ingvild Haugen (sv.uio.no)
Heen, Anja Fog 
Decision Aid Cards in GRADE guidelines to allow shared decision making in clinical consultations 
Public Defence: Anja Fog Heen (med.uio.no)
Hoel, Kari-Anne TIME in the home care service 
Public Defence: Kari-Anne Hoel (med.uio.no)
Kour, Prabhjot Immigrants with dual diagnosis 
Disputas: Prabhjot Kour (usn.no)
Kumlin, Marianne Den utskrivningsklare pasientens møte med kommunehelsetjenesten 
Public Defence: Marianne Kumlin (med.uio.no)
Olstad, Kjersti Traumer – ungdom – mening
Disputas: Kjersti Olstad (mf.no)
Orm, Stian LINEUP – ADHD 
Disputas: Stian Orm (sv.uio.no)
Sollid, May Ingvild Volungholen Radiotherapy: Qualitive of Care
Disputas: May Ingvild Volungholen Sollid (afs.si.no)
Søberg, Ane Inger Bondahl Eksistensielle tema i møte med mennesker med selvmordsrisiko 
Disputas: Ane Inger Bondahl Søberg (mf.no)
Trane, Kristin FACT-studie 
Disputas: Kristin Trane (inn.no)

Oversikt over disputaser i 2022 (A - Å)
Forsker
Studie
Bech, Anne Berit

Mortality during Opioid Maintenance Treatment in Norway (MONO) 
Disputas: Anne Berit Bech (med.uio.no)
Christiansen, Ola Berger
TECLA 
Public Defence: Ola Berger Christiansen (med.uio.no)
Løvsletten, Maria
Oppfølging av pasienter med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold 
Public Defence: Maria Løvsletten (med.uio.no)
Pandey, Susmita
The role of immune Activation in major depression comorbid with alcohol use disorders 
Public Defence: Susmita Pandey (med.uio.no)
Svendsen, Torleiv
Real-world experience of four new antiseizure medications in difficult-to-treat epilepsy: Efficacy, tolerability, and the importance of pharmacokinetic variability 
Public Defence: Torleiv Svendsen (med.uio.no)

Oversikt over disputaser i 2021 (A - Å)
Forsker
Studie
Bjertnæs, Asborg Sine
Vekst, aktivitet og helse blant ungdom i Oppland 
Public Defence: Asborg Sine Bjertnæs (med.uio.no)
Bryn, Vesna
Cytokine pattern, activation of the TRYCATs pathway and Brain derived neurothropic factor in autism 
Public Defence: Vesna Bryn (med.uio.no)
Harneshaug, Magnus Kreft hos eldre. Del 2. Sykdomsforløp og betydning av frailty 
Public Defence: Magnus Harneshaug (med.uio.no)
Hjemsæter, Arne Jan

ROP-studien fase 3 
Public Defence: Arne Jan Hjemsæter (med.uio.no)
Mikalsen, Solveig Meyer
Morbid obesity and bariatric surgery - minerals, micronutrients and health 
Disputas: Solveig Meyer Mikalsen (uib.no)
Mølmen, Knut SindreThe impact of vitamin D3 supplementation, chronic obstructive pulmonary disease and exercise load on resistance training-associated adaptations in older adults 
Disputas: Knut Sindre Mølmen (nih.no)
Pedersen, Monica Stolt
Implementing the ROP guideline 
Public Defence: Monica Stolt Pedersen (med.uio.no)
Sandnes, Astrid 
EILO-diagnostics and treatment 
Disputas: Astrid Sandnes (uib.no)
Svendsen, Ingrid Hartveit
Oppfølgingsstudie - Selvforstyrr 
Public Defence: Ingrid Hartveit Svendsen (med.uio.no)

Oversikt over disputaser i 2020 (A - Å)
Forsker
Studie
Belfrage, Anna
Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholproblem? 
Digital Public Defence: Anna Belfrage (med.uio.no)
Donkor, Hilde Mjell
Forebygging av varig overvekt hos barn 
Disputas: Hilde Mjell Donkor (uib.no)
Farmen, Anette Huuse
Pregnancy in women with epilepsy: Birth rates, intrauterine growth, obstetric complications and pharmacokinetics 

Public defence: Anette Huuse Farmen (med.uio.no)

Jansen, Aina
Vekttap etter bariatrisk kirurgi, miljøgifter og endokrin påvirkning
Kirkhus, Lene
Kreft hos eldre 
Public Defence: Lene Kirkhus (med.uio.no)
Renolen, Åste
Kunnskapsbasert praksis og sykepleieres utfordringer 
Public Defence: Åste Renolen (med.uio.no)
Rolfsjord, Leif Bjarte
Livskvalitetsstudie i "Bronchiolitis, Optimal Treatment in Infants" 
Public Defence: Leif Bjarte Rolfsjord (med.uio.no)
Toft, Helge
DARCY-studien 
Public Defence: Helge Toft (med.uio.no)
Vattø, Ingvild
Lavterskeltilbud til mennesker i krise
Ydstebø, Arnt Egil
Hjemmeboende med demens, bruk av helsetjenester og livskvalitet

Oversikt over disputaser i 2019 (A - Å)
Forsker
Studie
Aunan, Eirik
En ny, enkel metode for bestemmelse av femurkomponentens rotasjon i total kneprotesekirurgi 
Public Defence: Eirik Aunan (med.uio.no)
Brekke, Eva
From double trouble to dual recovery 
Disputas: Eva Brekke (usn.no)
Deyab, Gia
Effect of anti-rheumatic treatment on cardiovascular risk in spondyloarthritis
Furunes, HåvardLong-term clinical and radiological results in patients with chronic low back pain and degenerative disc randomised to total disc replacement or multidisciplinary rehabilitation 
Goyal, Alka Rani 
Angst ved demens 
Public Defence: Alka Rani Goyal (med.uio.no)
Lichtwarck, Bjørn
TID - Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens 
Public Defence: Bjørn Lichtwarck (med.uio.no)
Nyborg, IngridUser participation among older hospitalized people and their relatives; a qualitative case‐oriented study 
Public Defence: Ingrid Nyborg (med.uio.no)
Røen, Irene Mari
Pathways through care - organizational-, staff- and patient characteristics, person centred care, and its association with quality of life in Norwegian nursing homes 
Public Defence: Irene Mari Røen (med.uio.no)
Stuen, Hanne Kilen
Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians

Forsknings- og innovasjonsnyheter

    Sist oppdatert 18.03.2024