Pose med infusjon, illustrasjonsbilde

Fag og forskning

Innholdet på disse sidene er hovedsakelig rettet mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, vitenskapelig ansatte og deg som er interessert i utdanning eller kompetanseutvikling.

Laboratorietjenester

Informasjon om våre laboratorietjenester til eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.

Laboratorietjenester
Ansatt i arbeid på laboratoriet, illustrasjonsbilde

Kurs for helsepersonell

Her finner du samlet oversikt over kurs for helsepersonell.
Oversikt over kurs for helsepersonell
En gruppe mennesker i hvite uniformer som står i en gang, illustrasjon.

Kompetansesenter og -tjenester

Det finnes flere kompetansesenter og -tjenester ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, deriblant i Sykehuset Innlandet. 

Felles for kompetansemiljøene er formålet om å fremme kompetanse og fagutvikling på tvers av fag, nivåer og sektorer.

KORUS Øst sin oppgave er å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet, særlig rettet mot kommunale og statlige tjenester. I tillegg er senteret tillagt en nasjonal funksjon innen pengespillproblemer og problematisk spilleatferd. 

KORUS Øst

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) jobber for å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innen fagområdet rusproblemer og psykiske lidelser.

NKROP

 

Sist oppdatert 10.04.2024