Innlandet helseregister for foreldre og barn og MoBi biobank

Innlandet helseregister for foreldre og barn (IHOP) er et kombinert kvalitets- og forskningsregister, og MoBI biobank er en generell biobank. Biologisk materiale er et viktig grunnlag for forskning, spesielt sammen med kliniske opplysninger og pasientrapporterte data. Målet med IHOP og MoBI biobank er å samle en rekke variabler på kjente og ukjente faktorer og utfall relatert til mor og barns helse og utvikling, slik at det gjør oss i stand til å svare på viktige forskningsspørsmål i fremtiden.

Logo for IHOP (Innlandet helseregister for foreldre og barn).

Helseregisteret og den generelle biobanken har målsetting innen tre hovedtemaer 

  1. Mors helse i svangerskapet, under fødsel og i barseltid. Det inkluderer forskning på plager, sykdom og faktorer som påvirker mors helse.
  2. Barnet i mors liv hvor vi undersøker forhold som påvirker svangerskapet, slik som familiære forhold, trivsel, ernæring og sykdom. 
  3.  Barnets helse og utvikling, hvor vi undersøker årsaker til sykdom, trivsel og utvikling, samt betydningen av arv- og miljøfaktorer.

Hvem kan delta o​g hva innebærer det?

Alle kvinner som føder ved Sykehuset Innlandet blir spurt om å bli inkludert i registeret og å avgi materialet til biobanken. Det er frivillig å delta. Vi kan ikke lagre prøvematerialet eller opplysningene om deg uten at du har skriftlig samtykket. 
Om du samtykker til å delta, henter vi opplysninger fra din og barnets pasientjournal i Sykehuset Innlandet og fra helsestasjonen.

Vi trenger også at du og din partner svarer på ulike spørreskjema underveis i svangerskapet, etter fødsel og i løpet av barnets oppvekst. Spørreskjemaene kartlegger psykiske helse, fysisk aktivitet og kosthold hos dere og barnet, samt barnets vekst og kognitive utvikling. 

I tillegg til kliniske og pasientrapporterte data i IHOP, vil MoBI biobank inneholde biologiske materiale, som blod, urin, hår, morsmelk med mer.

Om dine ​oppl​ysninger

Om du ombestemmer og vil trekke ditt samtykke får ikke det noen følger for deg eller behandlingstilbudet ved sykehuset. Om du trekker deg blir lagrede prøver fra deg blir ødelagt og opplysninger om deg slettet. Det skal skje innen 30 dager fra du har gitt oss beskjed.

Opplysninger som allerede er del av et vitenskapelig arbeid kan ikke slettes, men de blir ikke brukt i nye studier. Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg og kreve korrigering om det er registrert feil opplysninger.

Når barnet ditt fyller 16 år får han/hun informasjon fra oss om muligheten til å trekke sine opplysninger fra helseregisteret. 

Har du spørsmål eller ønsker du å delta?

​Mer om IHOP​​

Her er en oversikt over forskningsprosjekter som bruker data fra IHOP og MoBI biobank:

Jod og B12 status hos gravide og spedbarn i Innlandet (2018-2027) 

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Vitaminer og Telomerer (2019-2025) 

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Thyroidea funksjon hos gravide i Innlandet (2020-2026) 

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Postdoktor: Kjersti S. Bakken, jordmor/forsker ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Environmental exposure to iodine uptake inhibitors and the risk of thyroid disease in pregnancy (2021-2024) 

Prosjektleder: Kjersti S. Bakken, jordmor/forsker ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Vitamin B12 status in infancy and the effect of providing vitamin B12 to infants with signs of mild deficiency – a register-based, Randomized Controlled Trial (RART) (2021-2025) 

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Effects of vitamin B12 supplementation on the neurodevelopment of infants with signs of mild deficiency – a randomized controlled trial. (2021-2025) 

Prosjektleder: Tor A. Strand, professor ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

InnTox: A holistic and sustainable One-Health approach on nutrients and toxic exposures in early life. (2022-2025)   

Prosjektleder: Kjersti S. Bakken, jordmor/forsker ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Maternal thyroid dysfunction; exposures to environmental pollutants, associated factors and possible consequences. (2024-2027) 

Prosjektleder: Kjersti S. Bakken, jordmor/forsker ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

Maternal exposure to PFAS and thyroid function and other health effects in mothers and their infants. (2024-2027) 

Prosjektleder: Kjersti S. Bakken, jordmor/forsker ved Sykehuset Innlandet og Universitetet i Bergen 

The Intergenerational Transmission of Anxiety and Depression: The Role of HPA-axis Function During Pregnancy on Infant Emotion Regulation (TITAN). (2024-2028) 

Prosjektleder: Carolien Konijnenberg, forsker ved Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet 

Sist oppdatert 19.01​.2024 

Her er en oversikt over alle deltakere i IHOP. De blir spurt om å samtykke til fire ulike punkter. I tabellen fremgår det hvor stor andel som har samtykket til de ulike punktene.

Oversikt over samtykke
​Hva deltakerne har samtykket til

​​Antall ​​​Prosent
​​​Er kvinnen villig til å avgi bredt samtykke til at relevante kliniske opplysninger om ​​seg og sitt barn kan oppbevares varig i IHOP? ​1 639
​Er kvinnen villig til å motta spørreskjema (for eksempel på e-post/sms) hvor svarene oppbevares varig i IHOP? ​1 350 ​82 prosent
​Er kvinnen villig til å avgi bredt samtykke til at biologisk materiale fra seg og sitt barn kan oppbevares varig i MOBI-biobank? ​1 526 ​93 prosent
​Er kvinnen villig til å bli kontaktet for å eventuelt avgi mer biologisk materiale til MOBI-biobank, og ved forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt som ikke dekkes av dette samtykket? ​1 143 ​​70 prosent

De deltakerne som samtykker til å besvare spørreskjema får tilsendt spørreskjema i løpet av svangerskapet og i løpet av barnets første leveår​.

Oversikt over besvarte spørreskjema
​Når deltakerne er spurt ​Spørsmål​ ​Antall 
​I svangerskapet ​​Hvordan har du det? ​638
​I svangerskapet ​Fysisk aktivitet ​643
​I svangerskapet ​Kosthold ​561
​Etter fødsel ​Hvordan har du det?​ ​​371
​Etter fødsel ​Matvaner ​373
​Ved 6 måneders alder ​Barnets utvikling ​340
​Ved 6 måneders alder ​Foreldrestress ​314
​Ved 12 måneders alder Barnets utvikling ​160
​Ved 12 måneders alder ​Matvaner mor og barn​ ​173

 

Telefon: 480 32 675 
E-post: ihop@sykehuset-innlandet.no 

Kjersti S. Bakken 
Telefon: 957 81 349

Tor A. Strand
Telefon: 909 71 086 

Sist oppdatert 02.02.2024