Digitale helseløsninger for eldre hjemmeboende

SMart Inclusive Living Environments (SMILE)

SMart Inclusive Living Environments (SMILE) er et EU-prosjekt koordinert av Sykehuset Innlandet ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS). Prosjektet samarbeider med partnere fra både Norge, Danmark, Nederland, Hellas og Canada. Kommuner i Innlandet deltar i utprøvingen av de teknologiske løsningene.

Måling med mobiltelefon, illustrasjonsfoto
Sykehuset Innlandet deltar i prosjekter som utvikler digitale helseløsninger for bedre helse og økt tilgang til helsetjenester.

​Kort om prosjektet​

SMILE-prosjektet ønsker, gjennom et samarbeid med eldre hjemmeboende, å utvikle innovative bomiljø med tilpassede e-helseløsninger. Målet er at eldre mennesker kan bo og fungere selvstendig i egne hjem.

​Antall eldre med fire eller flere kroniske sykdommer (multimorbiditet) vil dobles de neste 20 årene. En tredjedel av dem vil utvikle kognitiv svikt eller demens. Dette vil medføre økt press på helsetjenestene og organisering av tjenestene må tilpasses for å møte endringene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker å bruke digitale helseløsninger som et hjelpemiddel til bedre helse og for å få tilgang til helsetjenester. Hjemmemonitorering (Remote Patient Managment, RPM) kan benyttes for å overvåke og vurdere biologiske parametere, som blodtrykk, oksygennivå i blodet og kroppstemperatur. Pasientene trenger imidlertid kompetanse på de digitale løsningene for å kunne nyttiggjøre seg teknologien. SMILE-prosjektet ønsker i samarbeid med eldre hjemmeboende å utvikle innovativ​e bomiljø med tilpassede e-helseløsninger.

I prosjektet i Norge deltar 150 eldre personer (≥65 år), som hovedsakelig har kronisk obstruktiv lungelidelse (kols) og/eller mild til moderat grad av demens. Deltakerne skal kartlegges med et spørreskjema om e-helse (READHY). Skjemaet har ulike spørsmål om den eldres meninger og erfaringer med helsetjenesten, samt bruk av digitale tilbud og teknologi. Skjemaet skal besvares av den eldre selv. Noen få deltakere vil i tillegg få tilbud om å bli kontaktet igjen for å delta i et kvalitativt intervju.

I delprosjekt 2 vil 20 deltakere bli spurt om å delta i utprøving av digitale løsninger. Vi vil inkludere deltakere med forskjellig grad av teknologisk mottakelighet og forskjellig alvorlighetsgrad av sykdommen. 

Prosjektet skal utvikle tre digitale løsninger: 

 1. En nettside som lister opp digitale løsninger for helsetjenesten. 30 firma vil inviteres til å presentere sine løsninger for helsetjenesten på denne nettsiden. 
 2. En måte å lagre data fra forskjellige teknologiske tilbydere på, også på tvers av landegrenser. 
 3. En kommunikasjonsagent som skal hjelpe eldre med kroniske sykdommer å leve uavhengige liv i eget hjem. 

Prosjektets teknologiske løsninger vil være ferdig for testing i september 2023. 

 • ​Norway Health Tech, Norge
 • Region Zealand, Danmark, 
 • Universitetet i København, Danmark,
 • Appinux, Danmark
 • SINTEF, Norge
 • McMaster University, Canada
 • Cloud Diagnostics, Canada
 • Stichting Smart Homes, Nederland
 • Stichting tanteLouise, Nederland
 • Stichting Health ClusterNET, Nederland
 • Tellu IoT AS, Norge
 • Tendertec Hellas IKE

01.01.2021 – 30.06.2024

Prosjektet har fått midler fra EU Horisont 2020-programmet og fra The Canadian Institute of Health Research.​

​​​​Kon​takt

Sist oppdatert 03.06.2024