Digitale sårtjenester i helseforetak, kommuner og fastlegekontor

Felles tjenestemodell innen sårbehandling

Digitale videoløsninger kan bidra til en trygg og kvalitativt god oppfølging av sårpasienter i eget hjem eller i institusjon. Kommunalt ansatte samarbeider med personell i spesialisthelsetjenesten via videokommunikasjon under sårbehandlingen. Den nye tjenesten sikrer at pasienter får trygg, likeverdig og tilfredsstillende oppfølging, uavhengig av geografisk lokalisasjon.

Sårlege ved Vestre Viken gir videokonsultasjon, illustrasjonsfoto
Flere helseforetak samarbeider om å etablere digitale sårtjenester etter en felles tjenestemodell.

Kort om prosjektet

Gjennom samarbeidet med «Felles tjenestemodell» samles informasjon, verktøy og kompetansetilbud som bidrar til spredning av digitale tjenester og økt kompetanse innen sårbehandling.

Når helsetjenester tilbys på nye måter, medfører det endringer for hvordan tjenestene blir levert, mottatt og samskapt. «Felles tjenestemodell» er et samarbeid mellom fire helseforetak, kommuner, fastleger, og pasienter og pårørende. Teknologien bidrar til at samarbeidet forenkles og effektiviseres, uten at kvalitet forringes.

Digitale sårtjenester bidrar til:

  1. Nye kostnadseffektive og helhetlige integrerte helsetjenester uten å redusere behandlingsmessig kvalitet 
  2. Miljøgevinster ved unngåtte transporter og følgetjeneste 
  3. Kompetanseoverføring mellom tjenestenivå

​Ved at prosjektet samler erfaringer gjennom forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste, blir aktuelle barrierer identifisert og kunnskapshull innen implementering av digitale helsetjenester mellom tjenestenivå blir dekket.​​​

Tekniske løsninger er koblet til sikret helsenett, som tilfredsstiller alle krav til å dele pasientinformasjon via direkte videooverføring, samt alle krav til personvern. 

Sykehuset Innlandet samarbeider med Vestre Viken, Sunnaas s​ykehus og Sørlandet sykehus om å etablere digitale sårtjenester etter en felles tjenestemodell. Dette gjøres i samarbeid med 13 kommuner, Universitetet i Sørøst-Norge og aktuelle leverandører.   

01.01.202201.02.2024

Samarbeidet er finansiert av Helse Sør-Øst.  

Kontakt​​​​

Bodil Helene Bach

Prosjektkoordinator og delprosjektleder Vestre Viken

Bodil.Helene.Bach@vestreviken.no​​ 92 06 08 98
Sist oppdatert 03.06.2024