Feil og skader

Sykehuset Innlandet jobber for at alle pasienter skal få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

I trygge hen​​der

Pasientsikkerhetsarbeid i Norge er samlet under slagordet I trygge hender 24-7.

​Arbeidet har tre hovedm​​ål:

  • Færre pasientskader
  • Bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet ​
  • Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Les mer om I trygge he​nder (itryggehender24-7.no)

Global Trigger​ Tool

I regi av Helsedirektoratet gjennomfører norske sykehus journalgranskning med GTT-metoden (Global Trigger Tool). Hensikten er å få oversikt over skadenivået og følge egne resultater over tid for lokalt forbedringsfokus.

Alle helseforetak har etablert egne GTT-team. Sykehuset Innlandet har ett team på foretaksnivå som gransker 240 journaler årlig.

Hvordan bruke​​​​s GTT?​ 

Pasientskader kartlegges gjennom en strukturert journalgjennomgang, der en leter etter definerte markører («triggere») på at noe kan ha gått galt. Funn av skader sendes til den aktuelle divisjon/avdeling via kvalit​etsrådgiver. 

Pasientskader registreres etter systematisk metode, uavhengig om skaden kunne vært unngått. Skaden håndteres i henhold til Sykehuset Innlandets prosedyre. Sykehuset Innlandets meldesystem for uønskede hendelser benyttes, nasjonalt regelverk følges og skader med læringspotensial benyttes til intern forbedring.​

Les mer om Glob​al Trigger Tool (itryggehender24-7.no​)​​

Rettigheter for pasienter og på​​rørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.

Rettigheter ved klage og erstatning

Pasient- og brukerombudet i Innlan​det

Norsk pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

Sist oppdatert 26.01.2024