En pasient får en injeksjon.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser for å styrke pasientsikkerheten og videreutvikle våre trygge og gode tjenester. Her finner du en oversikt over erfaringer våre pasienter har, resultater vi oppnår i henhold til nasjonale krav og hvilke tilsyn helsemyndighetene fører med vår virksomhet.

Kvalitetsindikatorer

Helsemyndighetene øn​sker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten. For hvert behandlingssted publiserer Helsedirektoratet tilgjengelige kvalitetsindikatorer. Her kan du se utviklingen i resultatene over tid og sammenlikne med landsgjennomsnittet.​

Kvalitetsindikatorer ved ulike behandlingssteder (helsedirektoratet.no)

Kvalitetsindikatorer ved Sykehuset Innlandet (helsedirektoratet.no)

Les mer om bruk og tolkning av kvalitetsindikatorer (helsenorge.no)​​

Pasientsikkerhet

I Sykehuset Innlandet skal alle pasienter få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

Feil og skader

Uønskede hendelser​​

​Pasienterfaringer

Pasientenes erfaringer med oppholdet ved Sykehuset Innlandet gir en pekepinn på kvaliteten på tilbudet. Tilbakemeldingene er viktige for at Sykehuset Innlandet skal bli bedre.

Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser både i egen regi og sammen med andre sykehus som deltaker i nasjonale pasienterfaringsundersøkelser.

PasOpp

Tilsyn og revisjoner

Mange ulike instanser fører tilsyn med og reviderer Sykehuset Innlandets virksomhet.

Tilsyn, interne revisjoner og konsernrevisjoner

Sist oppdatert 18.08.2023