Henvisning til covid-19-rehabilitering

Pasienter med covid-19 der nedsatt lungefunksjon er hovedproblem, kan henvises til Granheim lungerehabiliteringstilbud. De tilbyr videre utredning og rehabilitering.

Ingrid Elise Sundfør, spesialrådgiver
Publisert 26.06.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

​Pasienter med andre langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19-infeksjon kan henvises til senfølgeutredning ved de regionale senfølgeklinikkene i Helse Sør-Øst, ved Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus. 

I tillegg finnes det enkelte private institusjoner som tilbyr covid-19-rehabilitering. Regional koordinerende enhet (RKE) på Sunnaas har oversikt over dette.​