Ny takst for beslutningsstøtte til ambulansepersonell

I ny stønadsforskrift gjeldende fra 1. juli 2023 er det lagt til ny takst for beslutningsstøtte til ambulansepersonell som er til stede hos pasienten.

Publisert 24.07.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Ambulansepersonellets samhandling med fastleger og legevakter er viktig for god pasientbehandling. Ved å gjøre flere avklaringer der pasienten er, kan vi sikre at pasienter kommer raskere til riktig behandlingsnivå eller slipper unødige transporter til sykehus eller legevakt hvis pasienten kan få nødvendig behandling eller oppfølging hjemme. 

Beslutningsstøtte til ambulansepersonell dekkes i forskriften etter takst i kapittel II A, 1k. Dette er en konfereringstakts uten egenandel for pasienten.