Behandlingshjelpemidler, kurstilbud

Behandlingshjelpemidler er en del av spesialisthelsetjenesten og leverer medisinsk utstyr og materiell til pasienter i hjemmet. Behandlingshjelpemidler lånes ut fra Sykehuset Innlandet til pasienter etter bestilling fra legespesialist.

Samhandlingslege Kristine Gaarder
Publisert 19.04.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

I Innlandet er det 17 500 pasienter som har utstyr fra Sykehuset Innlandet. Disse pasientene har i overkant av 22 000 medisinsk tekniske enheter som driftes og forvaltes av Behandlingshjelpemidler. 

Sykeh​​uset Innlandet har utviklet egne kurs i bruk av oksygenutstyr stasjonært og mobilt som ligger på Kompetansebroen. Her ligger det også flere kurs som gir innføring i bruk og vedlikehold av utstyr som pasientene har i hjemmet for å bedre kunnskap i bruk av utstyr og sikre kvalitet i behandling.

Kursene finner du på denne siden: 

Behandlingshjelpemidler (kompetansebroen.no) 

Mer informasjon om tjenesten kan du finne på disse sidene: 

BehandlingshjelpemidlerInformasjon om spesialisthelsetjenester i hjemmet (behandlingshjelpemidler.no)