Kjernejournal

Fastleger kan få raskere tilgang til journaldokumenter

Fra juni 2023 gjør Sykehuset Innlandet det mulig å dele et utvalg journaldokumenter med fastleger og legevaktsleger via kjernejournal. Dette vil gi bedre grunnlag for å yte god helsehjelp.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Fastleger vil kunne lese journaldokumenter for sine pasienter, forutsatt at de har tjenesten. I første omgang er det epikriser og sammenfatninger, radiologibeskrivelser og henvisninger som blir gjort tilgjengelig. 

Les mer om deling av journaldokume​nter via kjerne​​journal (nhn.no)

Pasient har rett til å begrense innsyn

Alle oppslag logges av virksomhetene som avgir informasjon, og loggen blir tilgjengelig for alle som har tilgang til dokumentene i disse virksomhetene. Pasienter kan også se loggen på helsenorge.no. 

Pasienter kan, som i dag, begrense eller sperre for deling av egne journalopplysninger via kjernejournal hvis de ønsker det. 

Pasienter som har spørsmål om den nye delingsløsningen, kan henvises til informasjon om dokumentdeling på helsenorge.no eller til Helsenorges veiledningstjeneste.

Informasjon til pasienter om dokumentsdeling i kjernejournal (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon til Helsenorges veiledningstjeneste (helsenorge.no)​   

Innføres gradvis fra juni

Løsningen innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. Det er opp til hver enkelt virksomhet hvilke journaldokumenter de velger å dele. Det vil derfor kunne være forskjeller i hva man får tilgang til gjennom løsningen. 

Tjenesten viser dokumentliste og gir mulighet for å se innhold i tråd med kjernejournalforskriften. Det betyr at epikriser og sammenfatninger kan vises uten begrensning bakover i tid. Bildeundersøkelser kan vises for fem år tilbake i tid, mens henvisninger og prøvesvar kan vises for ett år tilbake i tid.  ​