Psykisk helsevern

Felles henvisningsmottak DPS

Innen 1. september 2023 skal det være innført felles henvisningsmottak ved DPS i hele Helse Sør-Øst. Flere regioner har allerede startet opp.

Thea Andersson og Inge Marshall Trangsrud, praksiskonsulenter
Publisert 19.06.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Ved å etablere felles henvisningsmottak skal fastlege/henviser henvise alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern til ett sted, DPS. ​Her vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS. 

Pasientene får nå rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. 

Pasienten får nå tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte. Dette var ikke tilfelle ved henvisning til avtalespesialist tidligere, og har vært en av årsakene til oppstart av felles henvisningsmottak. 

Det er noen pasienter som henvises til nevropsykologisk utredning. Det er kun pasienter med mistanke om psykisk lidelse som skal henvises til felles henvisningsmottak. 

Henvisninger fra fastleger som er knyttet til somatiske tilstander som hjernesvulster, CP, MS, Parkinson, hjerneslag mv. kan fortsatt sendes direkte til nevropsykolog, da det foreløpig bare er henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern som skal rettighetsvurderes. 

Henvisning til psykisk helsevern for barn og ungdom inngår ikke i felles henvisningsmottak og henvisning skal sendes som før.

Detaljert informasjon om felles henvisningsmottak kan leses i følgende link