Hudlegesituasjonen i Innlandet

Fra 1. april 2023 er det ikke lenger hudlege på noen av sykehusene i Innlandet. Det betyr at fastlegene kun kan henvise til avtalespesialister.

Samhandlingslege Kristine Gaarder
Publisert 13.04.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

​Oversikt over avtalespesialister i Helse Sør-Øst finnes her: 

Avtalespesialister (helse-sorost.no)

På samme side er det også registrert ventetid til den enkelte spesialist. Man skal kun henvise til en avtalespesialist om gangen sånn at det ikke blir masse arbeid med samme pasienter på flere ventelister. 

For å vite mer om hvilke pasienter som har rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten og hva som er veiledet frist, finner man informasjon i prioriteringsveilederen​: 

Hud- og veneriske sykdommer (helsedirektoratet.no)​ 

Der er det også nyttig informasjon om hva vi bør få med i henvisningene for at hudlegene skal kunne avgjøre om det individuelle forhold som vil gi behov for raskere time. 

Ved behov for konferering eller akutt hjelp, må vi forholde oss til hudavdelingen på OUS.​