Livmorhalsprøver

Alle livmorhalsprøver som tas i Innlandet sendes nå til Ahus for HPV-screening og eventuelt videre vurdering.

Kristine Gaarder, praksiskonsulent
Publisert 01.09.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Ahus har per i dag ikke noe system for å kontrollere at de mottar alle prøver som er elektronisk rekvirert. Det betyr at legene som sender inn prøven ikke vil få noen tilbakemelding dersom prøven ikke kommer fram til Ahus. Det jobbes med å få på plass et system for dette slik at alle rekvirenter vil få en melding dersom en prøve ikke er mottatt innen forventet tidsrom etter rekvirering. 

Inntil videre må vi selv vurdere om vi skal ha et system for å fange opp dette.