Adresseregisteret

Nevrologi Hamar

Tjenesten Nevrologi Hamar vil ikke være tilgjengelig i adresseregisteret etter 19.06.23. Henvisninger til nevrologi sendes til tjenesten Nevrologi Elverum eller Nevrologi Lillehammer.

Kristine Gaarder, praksiskonsulent
Publisert 31.05.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

I forbindelse med gjennomgang av de tjenestene Sykehuset Innlandet har publisert i adresseregisteret, viser at tjenesten Nevrologi Hamar pt er tilgjengelig. Det er i dag ingen poliklinisk aktivitet for nyhenviste ved nevrologisk poliklinikk Hamar og alle henvisninger som sendes til denne tjenesten blir derfor rutet til Nevrologi Elverum. 

Henvisninger til nevrologi sendes til tjenesten Nevrologi Elverum eller Nevrologi Lillehammer.