Kontaktinformasjon

Rådgivende overleger i NAV

NAV Innlandet har rådgivende overleger som jobber mye opp mot andre NAV-ansatte med tanke på å forstå hvordan helsevesenet fungerer og hvordan forstå  legeerklæringer.

Samhandlingslege Kristine Gaarder
Publisert 24.04.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

De er ikke involvert i enkeltsaker med direkte saksbehandling. Likevel kan det være nyttig for oss fastleger å få diskutert problemstillinger knyttet opp mot NAV-tjenester med de rådgivende legene. Vi har derfor samlet oversikt over navn og telefonnumre som vil legges inn i fagkontaktlisten som nå er sendt ut. 

I tillegg kan man ta kontakt med rådgivende lege fra NAV om man ønsker besøk fra dem i ALU, smågrupper eller andre samhandlingsarenaer.