Rekvirering av pasientreiser

Helsepersonell skal ikke rekvirere transport av trafikale årsaker. Det gjøres eventuelt av Pasientreiser, og pasienten skal da ta kontakt selv. Det er Sykehuset Innlandet som betaler for reisene,  også de som rekvireres av fastleger.

Kristine Gaarder, praksiskonsulent
Publisert 05.06.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Helsepersonell kan rekvirere transport av helsemessige årsaker. Helsemessige årsaker kan være

  • betydelig redusert orienteringsevne
  • betydelig redusert allmenntilstand
  • psykiske problemer, som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre reisen med offentlig transport eller egen bil
  • redusert forflytningsevne, som gjør at du har problemer med å gå, komme deg inn og ut av et transportmiddel eller har behov for tilrettelagt transportmiddel

I utgangspunktet skal den ansvarlige behandleren rekvirere reiser til og fra egne behandlinger. 

Første gang en pasient henvises til en behandling i spesialisthelsetjenesten, er det den henvisende behandleren som skal rekvirere reisen

Ved oppfølging/kontroller, er det sykehuset som skal rekvirere transport