Starter tarmscreening av 55-åringer

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft sender nå ut de første invitasjonene til alle 55-åringer i Innlandet.

Publisert 30.01.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Målet med tarmscreening er å redusere dødelighet og helst også reduksjon i forekomst av tarmkreft. I det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft får alle 55-åringer tilbud om analyse av en avføringsprøve annet hver år fram til de fyller 65 år. 

Tar testen selv​

De som får invitasjon til å delta i screeningprogrammet vil først få tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for Tarmscreeningprogrammet. Deretter får personen tilsendt prøvesett for avføringsprøve i posten. 

Den enkelte utfører selv testen hjemme og sender inn til analyse. Analysering av prøver knyttet til det nasjonale tarmscreeningprogrammet blir gjort ved Akershus universitetssykehus.

​Koloskopi på Hamar​

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve er det ifølge Tarmscreeningprogrammet forventet at 65 personer vil få påvist blod i avføringen og bli innkalt til koloskopi. Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen innkalt til en koloskopiundersøkelse. I Sykehuset Innlandet vil disse undersøkelsene gjøres ved et felles tarmscreeningsenter ved sykehuset på Hamar.  

Fastlegens rolle​​

Fastlegen er ikke direkte involvert i screeningprogrammet, men enkelte screeningdeltagere kan komme til å be om hjelp fra fastlegen for å kunne ta et godt informert valg om deltagelse i Tarmscreeningprogrammet. 

Fastlegen får ikke svar på avføringstesten deltakeren har sendt inn i screeningprogrammet, men vil få epikrise fra en eventuell koloskopiundersøkelse. 

Screening er undersøkelse av presumptivt friske mennesker. Dersom en pasient har symptomer fra mage-/tarmtraktus, skal vedkommende ikke vente på innkalling til screening, men utredes og eventuelt henvises til videre undersøkelse på vanlig måte. 

Dersom pasienter som innkalles til koloskopi i forbindelse med tarmscreening har behov for tilrettelagt pasienttransport, må pasienten kontakte tarmscreeningssenteret for eventuell rekvisisjon. 

Mer informasjon til fa​​​stleger

Kreftregisteret har utarbeidet egen informasjon om Tarmscreeningprogrammet til fastleger. Informasjonen finner du på Kreftregisterets nettsider.

Tarmscreeningprogrammet - Til Fastlegen (kreftregisteret.no)​​ 

Tarmscreening - Pasientinformasjon og sjekkliste for ​henvisning​ (sykehuset-innlandet.no)​