Bildediagnostikk

Tips fra radiologene

Radiologene har som mål å gi beskrivelser med eksplisitte råd dersom et funn bør kontrolleres eller krever oppfølging.

Kristine Gaarder, praksiskonsulent
Publisert 16.06.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

​​​​Billeddiagnostikk av god kvalitet gir ofte bifunn som er vanskelig å vite hvordan vi skal håndtere. Radiologene har som mål å gi beskrivelser med eksplisitte råd dersom et funn bør kontrolleres eller krever oppfølging. Lesjoner som angis å være for små til sikker karakterisering er vanligvis godartede og skal normalt sett ikke kontrolleres.

Noen eksempler på hyppige radiologiske funn: 

  • Simple cyster i nyrer trenger ingen kontroller
  • Levercyster trenger ingen kontroller (unntak for de få pasienter med feber der reisehistorikk kan gi mistanke om parasittsykdom)
  • Hvis diagnosen hemangiom i lever er fastslått uten tilkjennegjort tvil, trengs ingen kontroller
  • Tilfeldig oppdagede lungenoduli med diameter< 6 mm hos pasient uten kjent kreft trenger ingen kontroller
  • Hemangiomer og kompakte ben-øyer i skjelett trenger ingen kontroller
  • Hvit substans-forandringer i hjernen som ligger innen det vi anslår som normal variasjon skal ikke kontrolleres

Samtidig ønsker radiologene å komme med en påminnelse om at MR har svært liten plass i utredningen av artrose. Ortopediske leger benytter dette i liten grad i forhold til enkelte fastleger​​. Artrose påvises gjennom god anamnese og vanlige røntgenbilder. 

Kristine Gaarder, praksiskonsulent og Heidi Haande, avdelingsoverlege ved Bildediagnostikk, divisjon Elverum-Hamar