Oppfølging av pasienter etter kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

Det har vært en revisjon av nasjonalt handlingsprogram. Det anbefalte kontrollopplegget er endret til færre kontroller og mindre billeddiagnostikk. Organisering av tilbudet for den enkelte pasient skal utformes i sykehuset, og kan etter nærmere avtale overføres til fastlegen.

Samhandlingslege Kristine Gaarder
Publisert 17.02.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Handlingsprogrammet anbefaler at pasienter med tykk- og endetarmskreft i stadium I, eller der komorbiditet eller høy alder tilsier at onkologisk eller kirurgisk behandling av residiv eller metastaser ikke er tilrådelig, vanligvis ikke skal ha systematisk kontrollopplegg. 

Det har vært lang tradisjon for at pasienter med sykdom i stadium II og III (Dukes B og C) skal følges i 5 år på sykehus eller hos fastlegen etter første kontroll i spesialisthelsetjenesten etter 0,5 år. 

I sykehuset Innlandet er det nå laget modeller for oppfølging hvor kontrollene i all hovedsak foregår i spesialisthelsetjenesten. 

Det er litt forskjellig i de forskjellige sykehusene om det er sykepleier eller kirurg som ser pasienten. Billeddiagnostikk bestilles fra sykehuset. Det vil være noen mellomkontroller med CEA hos fastlege. Disse informeres om i epikriser, og pasienten bestiller seg da time. 

Pasienter som allerede er i et kontrollopplegg hvor fastlege er involvert, kan følges videre av fastlege, men det anbefales at man nå bestiller billeddiagnostikk i henhold til revidert handlingsprogram: 

Systematisk oppfølging etter kurativ behandling for kreft i tykk- og endetarm (helsedirektoratet.no)

Kristine Gaarder
Samhandlingslege og leder for praksiskonsulentordningen