Ultralydundersøkelser ved sykehuset på Lillehammer

Det er for tiden lange ventelister for ultralydundersøkelser ved avdeling for Bildediagnostikk på Lillehammer.

Publisert 07.07.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Seksjonen må prioritere innlagte pasienter og pasienter henvist fra sykehusets poliklinikker i henhold til fastsatte behandlingsfrister. 

Det medfører dessverre at vi har svært begrenset kapasitet til å motta henvisninger til ultralydundersøkelser fra leger i primærhelsetjenesten. 

Fastleger henstilles om å henvise pasientene til ultralydundersøkelse ved et privat røntgeninstitutt som har avtale med foretaket, for eksempel Evidia på Gjøvik eller Unilabs på Hamar.  

I tilfeller hvor fastlege henviser til ultralydundersøkelse på oppdrag fra sykehusspesialist (for eksempel kontroll hvor vi har tidligere bilder til sammenligning), er det viktig at framgår tydelig i henvisningen. 

Pasienter som likevel ønsker henvisning til ultralyd ved Sykehuset Innlandet Lillehammer må påregne betydelig ventetid for undersøkelse. Ventetiden er p.t. 16 uker.  

Hvis ventelistene blir uforsvarlig lange, vil henvisninger bli videresendt til institutt som har avtale med foretaket. 

Pasient og henviser vil da bli informert. 

Kon​taktperson​

Åse Sulheim 
Overlege og konstituert medisinsk faglig ansvarlig 
Avdeling for bildediagnostikk 
Sykehuset Innlandet Lillehammer