Helsehjelp til ukrainske flyktninger

Sykehuset Innlandet har opprettet noen kontaktpunkter som kommunene kan henvende seg til ved spørsmål om tilbud om screening for tuberkulose, samt råd, støtte og veiledning om kompetansetiltak fra spesialisthelsetjenesten om helsehjelp til flyktninger fra Ukraina.

Henv​​​isn​inger

Pasienter med behov for spesialisthelsetjenester skal henvises til Sykehuset Innlandet på ordinær måte. Dette inkluderer henvisning for forskriving av H-resepter.​

Kontaktp​​unkter​​

Bistand til kompetanseheving for ivaretakelse av flyktningers psykiske helse i den første fasen etter at de er ankommet Norge. 

 • ​Divisjon Medisinsk ​service
  Avdelingssjef Merete.Holth@sykehuset-innlandet.no​
 • Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi
  Avdelingssjef (konstituert) Lene J. Bjøntegaard
  Telefon: 482 24 843
  • Elverum
   Seksjonsleder Henning Sveen
   Telefon: 412 10 799
  • Hamar
   Seksjonsleder Ida Elsetrønning
   Telefon: 997 78 015
  • Gjøvik
   Seksjonsleder Heidi Mossevik
   Telefon: 412 75 845
  • Lillehammer 
   Seksjonsleder Astrid Gording
   Telefon: 995 01 199
  • Tynset
   Seksjonsleder Malene Salbu
   Telefon: 418 44 501Sist oppdatert 24.08.2023