Spesialistutdanninger for LIS2 og LIS3

Sykehuset Innlandet tilbyr utdanning innenfor 33 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus. Under finner du overordnede utdanningsplaner for de enkelte spesialitetene.

Sist oppdatert 11.08.2023