Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger omfatter klinisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Les mer om hvordan ordningen organiseres i Sykehuset Innlandet her.

LIS1-utdanning

Sykehuset Innlandet har for LIS1 40 stillinger med oppstart 1. mars og 40 stillinger med oppstart 1. september. Stillingene er fordelt på våre fem somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.
Les mer om LIS 1-utdanning
Illustrasjonsbilde som lenker til side med informasjon om LIS1-utdanning i Sykehuset Innlandet

Spesialistutdanning for LIS2 og LIS3

Sykehuset Innlandet tilbyr utdanning innenfor 35 spesialiteter. Her finner du oversikt over utdanningsområdene.
Les mer om spesialistutdanning for LIS 2 og LIS 3
Illustrasjonsbilde som peker til side med informasjon om spesialistutdanining
Sist oppdatert 06.03.2023