Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrett.

Organisering og ledelse

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. I tillegg har vi fire stabsområder og ett prosjektområde. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard (bildet), stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse.

Foret​​​​ak​sledelse 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, portrett.

Alice Beathe Andersgaard

Administrerende direktør

Ellen Henriette Pettersen

Direktør med​​isin og​ he​lsefag

Cecilie Dobloug Nyland​

HR-direktør

Frank Roar Byenstuen

Kommunikasjonsdirektør

Nina Strøm Swensson

​​Økonomidirektør

Roger Jenssen

Divisjonsdi​​rektør

Divisjon Eiendom og internserv​ice

Trine Fleischer Eng

Divisjonsdirektør

Divisjon Elverum-Ha​mar

Ragni Rønningstad Bråthen

Assisterende divisjonsdirektør

Divisjon Elverum-Ha​​mar

Kari Mette Vika

Divisjonsdirek​​tør

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Are Bergsvein Tvinnereim

Assisterende divisj​​onsdirektør (konstituert)

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Siv Cathrine Høymork

Divisjonsdirek​tør

Divisjon Habilitering/rehabilite​​ring

Mona Elin Steen

Divisjonsdirektør (ko​​nstituert)

Divisjon Medisinsk servi​​​ce

Geir Kristoffersen

Divisjonsdirekt​​ør

Divisjon Prehospitale tje​​nester

Benedicte Thorsen-Dahl

Divisjonsdirek​​tør

Divisjon Psykisk hels​​​evern

Anton Åhrén

Assisterende divisjonsdi​​rektør

Divisjon Psykisk hels​evern

Oddbjørn Øien

Divisjonsdirektø​​​​r

Divisjon Tyn​set

Randi Nordtorp Mølmen

Prosjektdirektør (konstituert)

Framtidig sykehusstruktur

Cecilie Dobloug Nyland

Program​direktør (konstituert)

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Linda ​Elisabeth N​yfløt

Administrasjonsleder

Divisjons- og stabsledelse

Oversikt over divisjons- og stabsdirektører og avdelingssjefer

 

Sist oppdatert 05.02.2024