Divisjons- og stabsledelse

Her finner du oversikt over divisjons- og stabsledelsen.

​Divisjoner

Roger Jenssen

Divisjonsdi​​rektør

Divisjon Eiendom og internserv​ice

Gro Løwe

Assisterende divisjonsdirektør

Divisjon Eiendom og internservice

Avd​​e​linger

 • Eiendomsdrift og utvikling  
  Avdelingssjef Kay Eilif Håkonsen
 • ​Eiendomsforvaltning
  Avdelingssjef Charlotte Spikkerud
 • Forsy​​ning og transport ​
  Avdelingssjef Morten Endresen
 • ​​Innkjøp og kontrakt 
  Avdelingssjef Karl Løkken
 • M​​atforsyning ​
  Avdelingssjef Oddvar Henriksen​
 • Re​​​nhold og tekstil 
  Avdelingssjef Ellen Hæreid Nylund
 • ​Ser​​vicetorg ​
  Avdelingssjef Norun Fjellheim

Trine Fleischer Eng

Divisjonsdirektør

Divisjon Elverum-Ha​mar

Ragni Rønningstad Bråthen

Assisterende divisjonsdirektør

Divisjon Elverum-Ha​​mar

​​Av​​delinger

 • ​​A​​kuttmedisinsk avdeling  ​
  Avdelingssjef Andreas Hem​
 • Barne- og ungdomsavdelingen
  Avdelingssjef Jon Grøtta
 • Bildediagnostikk ​
  Avdelingssjef Kirsten Juel-Nielsen 
 • Gynekologi- og fødeavdelingen ​
  Avdelingssjef Anne Birthe Lømo
 • Kirurgisk avdeling, Hamar
  Avdelingssjef Lars Martin Rekkedal
 • Medisinsk avdeling
  Avdelingssjef Kristin Ingvaldsen
 • Ortopedisk avdeling, Elverum
  ​Avdelingssjef Helge Wangen
 • ​​Øre/nese/hals-avdelingen
  Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli
 • Øyeavdelingen
  Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Kari Mette Vika

Divisjonsdirek​​tør

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Are Bergsvein Tvinnereim

Assisterende divisj​​onsdirektør (konstituert)

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Av​​delinger

 • Akuttmedisinsk avdeling
  Avdelingssjef Jan Robin Forreløkken Manstad
 • Barne- og ungdomsavdelingen
  ​Avdelingssjef Pål Christensen
 • Bildediagnostikk 
  ​Avdelingssjef Frode Totlund
 • Gynekologi- og fødeavdelingen / Kvinneklinikken
  ​Avdelingssjef Tove Ragnhild Johnsen
 • Kirurgisk avdeling
  Avdelingssjef Mari Einemo Grimsrud
 • Kreftavdelingen og senter for lindrende behandling
  Avdelingssjef Svein Ove Husnes
 • Medisinsk avdeling
  Avdelingssjef Anne Kristine Fagerheim Skaug​
 • Nevrologi og klinisk nevrofysiologi ​
  Avdelingssjef Anette Getz Bergmo
 • Ortopedi og øre/nese/hals
  ​Avdelingssjef Roar Rønning

Siv Cathrine Høymork

Divisjonsdirek​tør

Divisjon Habilitering/rehabilite​​ring

Avdelinger

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering​​ ​
  Avdelingssjef Anders Ledsaak Nordlund
 • Habilitering
  Avdelingssjef Wenche Midjo Røkke

Mona Elin Steen

Divisjonsdirektør (ko​​nstituert)

Divisjon Medisinsk servi​​​ce

Avdelinger

 • Blodbank og medisinsk biokjemi
  Avdelingssjef Lene Jeanette Bjøntegaard
 • Medisinsk mikrobiologi
  ​Avdelingssjef Merete Holth
 • Patologi
  Avdelingssjef Rune Waalen

Geir Kristoffersen

Divisjonsdirekt​​ør

Divisjon Prehospitale tje​​nester

Avdelinger

 • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
  Avdelingssjef Arne Stokke
 • Ambulansetjenesten
  Avdelingssjef Ingvild Grønnerud
 • Lokalmedisinske senter (LMS) og Hadeland spesialistsenter
  Koordinator Morten Lang-Ree
 • Luftambulansetjenesten
  ​Avdelingssjef Dag Frode Kjernlie
 • Pasientreiser Innlandet
  Avdelingssjef Thor Kristian Halseth
 • Kompetanseavdelingen
  Avdelingssjef Pål Anders Mæhlum 

Benedicte Thorsen-Dahl

Divisjonsdirek​​tør

Divisjon Psykisk hels​​​evern

Anton Åhrén

Assisterende divisjonsdi​​rektør

Divisjon Psykisk hels​evern

Av​delinger

 • Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll​
  Avdelingssjef Berit Marie Bakkemo​
 • Akuttpsykiatri og psykosebehandling​, Sanderud 
  Avdelingssjef Harald Aasen
 • Alderspsykiatri
  Avdelingssjef Susan Juell
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling​ (TSB)
  Avdelingssjef Anita Øvre Dobloug
 • BUP Innlandet
  Avdelingssjef Ingvild Svenkerud Aasen
 • DPS Elverum-Hamar ​
  Avdelingssjef Marianne Gade
 • DPS Gjøvik
  Avdelingssjef Jorun Ødegård Bjerke 
 • DPS Lillehammer ​
  Avdelingssjef Pål Andreassen
 • DPS Tynset ​
  Avdelingssjef Ingunn Rognstad Grutle

Oddbjørn Øien

Divisjonsdirektø​​​​r

Divisjon Tyn​set

Avdelinger

 • Akutt og kirurgi
  Avdelingssjef Ingeborg Kirkbakk
 • Bildediagnostikk og beredskap
  Avdelingssjef Morten Resell
 • Medisin og fødestue
  Avdelingssjef Astrid Skotte

Stabsområder

Ellen Henriette Pettersen

Direktør med​​isin og​ he​lsefag

Avdelinger 

 • Forskning og innovasjon 
  Forskningsdirektør Ingeborg Hartz 
 • Helseteknologi 
  Avdelingssjef Roar Halvorsen 
 • Kompetanse og utdanning 
  Avdelingssjef Inger Torun Holmgren
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
  Avdelingssjef Embjørg Lie
 • Samhandling og brukermedvirkning
  Avdelingssjef Sverre Sætre
 • Virksomhetsstyring
  Avdelingssjef Borghild Rake Hammer

Cecilie Dobloug Nyland​

HR-direktør

Avdelinger

 • Arbeidsgiverpolitikk
  Forhandlingssjef Isak Eikefjord Syverhuset
 • Forvaltning
  Avdelingssjef Marianne Enger
 • HMS/BHT
  Avdelingssjef Mette Obstfelder
 • Juridisk
  Avdelingssjef Hans Kristian Hellum
 • Organisasjon- og ledelsesutvikling
  Avdelingssjef Ragnhild Wulfsberg

Frank Roar Byenstuen

Kommunikasjonsdirektør

Oversikt over pressekontakter

Nina Strøm Swensson

​​Økonomidirektør

Cecilie Dobloug Nyland

Program​direktør (konstituert)

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Les om organisasjonsutvikling

Randi Nordtorp Mølmen

Prosjektdirektør (konstituert)

Framtidig sykehusstruktur

Les om framtidig sykehusstruktur

 

Sist oppdatert 05.02.2024