Geriatrisk poliklinikk, Gjøvik

Geriatrisk poliklinikk utreder og behandler eldre med sammensatte sykdommer. Geriatriske pasienter har ofte flere sykdommer på en gang. Vi jobber derfor med pasientens kroppslige, psykiske og sosiale situasjon parallelt.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i 4. etasje. Ta heis fra hovedinngangen, gå inn i gangen til venstre, deretter til avdeling 4 B. 

Sykehuset på Gjøvik sett ovenfra.

Sykehuset i Gjøvik

Kyrre Grepps gate 11

2819 Gjøvik