Besøk

Besøkstidene ved våre sykehus varierer noe. Merk at besøk må avtales på forhånd ved enkelte avdelinger. Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk. Du bør ikke besøke pasienter dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.

De fleste avdelingene ved sykehuset i Elverum har åpen besøkstid.

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Generell besøkstid ved sykehuset i Gjøvik:

  • 12.00-13.00 (alle dager)
  • 18.00-20.00 (alle dager)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Generell besøkstid ved sykehuset i Hamar:

  • 12.00-13.00 (alle dager)
  • 16.30-17.30 (alle dager)​

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid: 

Generell besøkstid ved sykehuset i Lillehammer:

  • 13.30-14.30 (alle dager)
  • 18.30-19.30 (hverdager)
  • 19.00-20.00 (lørdag og søndag)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Sykehuset på Reinsvoll har åpen besøkstid.

Sykehuset på Sanderud har åpen besøkstid.​

Generell besøkstid ved sykehuset på Tynset:

  • 15.00-16.00 (alle dager)
  • 19.00-19.30 (alle dager)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Sist oppdatert 08.05.2023