Pasientkurs

Snart voksen

Kurs for foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15–19 år, samt fagpersoner i kommunen.

Passert
14.
september
2023
2 dager
  1. 14. sep. 2023, 09:00 - 15:00
  2. 15. sep. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 14. sep. 2023, 09:00 - 15:00
  2. 15. sep. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Delta

Frist for påmelding: 01. sep. 2023

Målgruppe

Foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15–19 år. Fagpersoner i kommunen kan også delta. Vi henstiller foreldre/foresatte om å gi beskjed til koordinator/fagpersoner i kommunen om kurset.

Pris

  • Foreldre/pårørende: kr 500 per familie for 2 dager 
  • Fagpersoner: kr 500 per person for 2 dager

Prisen inkluderer servering gjennom dagen. Betaling foretas ved påmelding.

Kurset kan gi mulighet for foreldre/pårørende til å søke om opplæringspenger ved tapt arbeidsfortjeneste. Gi beskjed ved påmelding om dette er aktuelt.

Program dag 1

09.00 Registrering med kaffe/te

09.30 Velkommen

09.45 Overgang fra barn til myndig. Hva nå? 
Spesielt fokus på uføretrygd/ung ufør, hjelpestønad, grunnstønad, muligheter og rettigheter under utdanning/arbeid (tilskuddsordninger) 
ved NAV Lillehammer, Nita Storeheier Leqvamb og Anne Simensen Bakkom

11.30 Lunsj

12.15 Dagaktivitetstilbud 
ved Hamar arbeid og aktivitet: Mats Evensen, Jan Ruben Pedersen Eriksen, Hege Walhovd og Linda Westlie Dufseth

13.15 Pause

13.30 Pasient- og brukerombudet 
ved Sandra Fahre

15.00 Avslutning

Program dag 2

09.00 Overgang til bolig 
ved Else Marie Grønnerud, spesialvernepleier Habiliteringstjenesten, Lillehammer, Sykehuset Innlandet

10.30 Vergemålsordningen 
ved Statsforvalteren i Innlandet, Anne Klafstad

12.15 Lunsj

13.00 Erfaringer fra forelder om overgangen ved 18 års alder 
ved Elin Dahlsveen Larsen

13.30 Kaffe/te

13.45 Oppfølging etter 18 år 
ved Habiliteringstjenesten, koordinerende enhet

14.45 Evaluering/avslutning

Kontakt

Relevante behandlinger