Ambulansearbeider med hodekamera undersøker pasient

Én vei inn for næringslivet

Testarena Innlandet

Trenger du klinisk kompetanse for utvikling av en ny tjeneste eller et nytt produkt? Har du en idé, holder du på med produktutvikling eller har du allerede en prototype? Gjennom vår testarena bidrar vi til utvikling av nye, behovstilpassede løsninger i helsetjenesten, i tett samarbeid med næringslivet.

Kom i gang

Send forespørsel til vårt idémottak:

Fyll ut kontaktskjema (forms.office.com)

Nysgjerrig på samarbeid?

Du kan få verdifulle råd og tilbakemeldinger i en avgjørende fase av utviklingen.

 • Aktører i næringslivet
 • Aktører i akademia
 • Kommuner

Vi tilbyr rådgivning eller utprøving i samarbeid med fagmiljøer i Sykehuset Innlandet.

Rådgivning og utprøving foregår gjennom ulike typer tjenester, som idédiskusjoner, validering av prototyper, workshops og testing av ferdige produkter. Kliniske studier eller multisenterstudier er også mulig å gjennomføre i samarbeid med oss. 

Vi har kompetanse innen et bredt spekter av fagområder tilknyttet klinisk virksomhet, prehospitale tjenester, forskning og utvikling, samhandling, virtuell virkelighet (VR) og helseteknologi.

Et samarbeid forutsetter at vi har kapasitet og faglig utbytte av å kunne gjennomføre veiledning eller utprøving. Vi prioriterer prosjekter vi vurderer som relevante for våre brukergrupper og helseforetakets mål og strategier.

Vi tilbyr ulike workshop-pakker. På hver av workshopene deltar 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse. Innspill gjennom en workshop vil være tilknyttet områdene funksjon, brukervennlighet, sikkerhet og hygieniske prinsipper. 

Rådgivningspanel 1

 • Inntil 1,5 time
 • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
 • Pris kr 12 500 + mva

Rådgivningspanel 2

 • Inntil 3 timer
 • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
 • Pris kr 22 500 + mva

​Andre utprøvinger og veiledninger

Krever ditt prosjekt flere deltakere, pasienter og pårørende eller andre? Beskriv behovet når du sender din forespørsel. Pris beregnes ut fra omfanget. 

Har din idé relevans for samhandling med pasienter og pårørende, primærhelsetjenesten eller frivillige organisasjoner, kan vi involvere disse instansene gjennom vår samarbeidspartner Helseinn.

Prosess

Forespørsel

Sykehuset Innlandet ønsker at alle typer samarbeid registreres gjennom vårt idémottak. For å kunne bistå, må vi vite litt om din bedrifts idé og hva dere ønsker fra oss: 

 1. Hva er produktet/tjenesten? 
 2. Hvilken type kompetanse trenger din bedrift fra spesialisthelsetjenesten? 
 3. Hvilken kompetanse har din bedrift?

Møte

Vi gjennomfører et 45 minutters møte for å avklare spørsmål og svar på det som er ønskelig å gjennomføre. En testkoordinator vil koordinere prosessen mellom din bedrift og Sykehuset Innlandet.

Behovsforståelse

Svarene er grunnlaget for vår første vurdering, som gjennomføres sammen med aktuelle fagmiljøer og fagpersoner. Avklaringsmøte mellom klinikk og bedrift kan være nødvendig. 

Intern forankring

Testkoordinator avklarer intern kapasitet i Sykehuset Innlandet og forankrer testsamarbeid i henhold til din bedrifts ønske. 

Avtaleinngåelse

Dersom Sykehuset Innlandet har mulighet til å bistå med å gjennomføre oppdraget, inngås formell avtale om tjenestekjøp.

Gjennomføring

Etter endt testsamarbeid kan det være aktuelt å vurdere potensialet for mer langsiktig utviklingssamarbeid, eksempelvis prosjekter innen forskning og utvikling eller kliniske utprøvingsstudier. 

Utfordringer og satsingsområder

Les mer om våre mål og strategier samt arbeidet med framtidig sykehusstruktur for innblikk i hva helseforetaket fokuserer på og prioriterer i utvikling av virksomheten.

Om Testarena Innlandet

Avdeling for forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet har det overordnede ansvaret for vår testarena for næringslivet.

Peder Stokke

Rådgiver innovasjon og testkoordinator

Avdeling for forskning og innovasjon

Elise Kolås

Spesialrådgiver innovasjon

Avdeling for forskning og innovasjon

Mer om avdeling for forskning og innovasjon

Vi samarbeider med Helseinn, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og NTNU i fasilitering av testarbeidet.

Har du spørsmål?

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er en av de fire hovedoppgavene ved Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om forskning og innovasjon
Et nærbilde av en lege som ser på en tablett
Sist oppdatert 24.04.2024